Nabízené povrchové úpravy

Pískování

  • Maximální rozměry dílů : 500 x 400 x 200 mm

  • Váha a tvar dílů na poptání

  • Pískujeme pouze s následným pokovením

Pískování: Mechanická úprava tryskáním se provádí v tryskacím boxu s využitím abraziva korundu. Při tryskání je obsluha mimo box. Tryskání provádí při využití rukávových návleků a okna se sklem. Tímto je zabráněno přímému kontaktu obsluhy s materiálem použitým k tryskání.